KWALITEITSSTATUUT

responsive
24/7 Bereikbaar bij overlijden

Onze beloften aan u, en aan onszelf

KWALITEITSSTATUUT

Maatwerk
Uw wensen staan centraal. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt, om deze voor u te realiseren. Uw uitvaartondernemer woont in uw regio en is op de hoogte van de beste locaties, producten en diensten. Wij dragen van begin tot eind zorg voor een stijlvolle uitvaart die bij u past.

Kwaliteit
Wij komen gemaakte afspraken op tijd na en doen geen toezeggingen waarvan niet zeker is of deze kunnen worden nagekomen. Wij hebben de tijd voor u, onze funeral planner heeft gemiddeld niet meer dan één uitvaart per week onder haar hoede. Wij werken alleen met deskundig personeel, evenals iedere partij die met ons werkt. Er vindt continue toetsing en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening plaats door de funeral planner en de overkoepelende organisatie. We letten er op dat we de juiste gegevens van u ontvangen. Op de dag van de uitvaart wordt uw funeral planner bijgestaan door minimaal 1 assistent. Het overbrengen van uw dierbare wordt altijd door minimaal twee personen uitgevoerd om waardigheid te kunnen garanderen.

Persoonlijk
U wordt de hele periode door één en dezelfde funeral planner ondersteund. We bieden alle nodige nazorg om de nabestaanden te begeleiden in de afronding van zaken die met de uitvaart te maken hebben. Op het gebied van nabestaandenplanning en rouwverwerking kunnen wij u in contact brengen met ervaren professionals.

Transparant
Binnen 48 uur na het aannamegesprek geven we u een realistische kostenbegroting. Onze dienstverlening staat centraal en dit komt terug in de tariefstelling: onze fee is 3950 euro. Vanaf het moment van overlijden tot na de uitvaart staat een van onze funeral planners tot uw beschikking. Wij berekenen geen marges over de kist, bloemen, rouwauto, advertenties, rouwdrukwerk of grafmonumenten en overige ingekochte diensten en producten. We hebben een provisieverbod. Kortingen worden direct aan u doorgegeven. Wij zijn helder over de te maken kosten zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.

Alle geldende afspraken (ook gewijzigde) worden schriftelijk vastgelegd. De uitvaartkosten worden weergegeven op één factuur, zodat er geen sprake zal zijn van ‘verrassingen’ achteraf. De inkoopfacturen voegen wij bij de factuur. In beginsel proberen we een klacht in onderling overleg op te lossen. Wanneer u en uw funeral planner samen niet tot een gepaste oplossing kunnen komen, wordt de klacht door de overkoepelende organisatie afgehandeld.

UW UITVAARTONDERNEMER